Het bespreken van foto's uitgelegd door Jannie Wieringa

Wat
staat
erop
  1. Beschrijven
       - Wat zie je?
       - Waar gaat het over? onderwerp
 
Hoe
staat het
erop?
2.  Analyse
       - Compositie
       - Perspectief
       - Lijnen
       -Structuur
       - Kleur
       - Licht / donker
       - Manipulatie / bewerking
 
Waar
gaat
het over
3.  Interpretatie
        - Wat doet de foto met jou?
        - Vorm - inhoud - verhaal van de fotograaf - genre
        - Bedoeling van de fotograaf
 
Wat is
goed
wat kan
beter
 4. Waarderen 
       - Beargumenteerd oordeel
       - Stimulerend, gericht op  verdere ontwikkeling
       - Tips